Hoofdsponsors


Bestuur

Bestuursleden anno 2017

De bestuursploeg van de vzw De Paardekoers aan de Steene Molen telt op vandaag 23 leden

Krist Vandemoortele (voorzitter), Yves Seurynck (ondervoorzitter), Bart Maertens (secretaris), Bart Demyttenaere (penningmeester), Andy Cools (niet op foto), Ruben Cottyn,
Eddy Dejonckheere, Jacques Delaere, Etienne Demeyere (erelid-niet op foto), Koen Dendauw, Jorne Garsbeke, Kurt Garsbeke, Gregory Gheysen , Louis Ghesquière, Jean Leten (niet op foto), Sam Viaene, Geert Van Gheluwe, Eric Vandemoortele (erevoorzitter),
Lieven Vandemoortele, Bavo Vanhalst, Gino Vanooteghem, Dries Witdouck en Kris Witdouck.